Program

Poesi-Boden

Poesi-Boden

Fri entré! I samarbete med Björknäsgymnasiet

PoesiBoden är ett projekt som startade 2015 på Björknäsgymnasiet. Initiativtagare var lärarna i moderna språk och de lärare som undervisar ungdomar med andra modersmål. Syftet är att uppmärksamma de moderna språken och stärka elevernas tilltro till att uttrycka sig i andra språk. Ett annat viktigt syfte är integrationstanken; att elever med andra modersmål läser sina svenska dikter under samma förutsättningar och på samma arena som de med svenska eleverna. Uppläsningen sker alltså på det språk som eleven studerar.

Detta är utformat som en tävling för att stimulera eleverna och skapa lite spänning. Det är också ett kursmoment som blir bedömt.

Eleverna tävlar i fem olika tävlingsklasser: tyska, franska, spanska, svenska för nybörjare och svenska som andraspråk. Lärarna nominerar tre dikter ur varje tävlingsklass. Utvalda elever tävlar sedan inför publik. En jury, bestående av personer med anknytning till de moderna språken, utser vinnarna.

Priser och diplom kommer att delas ut till alla nominerade bidrag.

Ni kommer att få ta del av fantastisk poesi skapad av kreativa ungdomar på Björknäsgymnasiet. Ni behöver inte vara kunna alla språk då de är översatta så att alla ska förstå de vackra dikterna.

Stanna kvar efter uppläsningen och vinnarna en varm applåd!

2016 fick projektet en fin utmärkelse – Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning.

fredag: 13:00 - 14:30
Plats: Forum

Dela:

FacebookTwitterEmailLinkedIn
www.eyvindnorrbotten.se