Programändring på Eyvind2017

Publicerat: 15 november 2017


Viveca Sten måste tyvärr ställa in sin medverkan under Eyvind på grund av dubbelbokning. Camilla Sten närvarar och kommer samtala kring samma tema och bokserien Havsfolket!

www.eyvindnorrbotten.se