Årets program: två röda trådar

Publicerat: 08 april 2020


I arbetet med årets program har vi följt två tematiska röda trådar: Åter till Eyvind och Det nordliga rummet.

Under de två tidigare år som Eyvind – Norrbottens författar- och berättardagar arrangerats, har ungdomsboksförfattare och poeter, kriminalförfattare och samhällsskildrare gästat oss. I arbetet med årets program har vi följt två tematiska röda trådar. Den ena är Åter till Eyvind, den andra är Det nordliga rummet.

 

 

Åter till Eyvind
Ett starkt författarskap aktualiseras ständigt på nytt, långt bortom sin samtid och livstid. Nobelpristagaren Eyvind Johnson tillhör den skaran av skarpt lysande författare. Valhösten 2018 händer det igen. De politiska vindar som blåser över landet gör att många vänder sig till Johnsons böcker, som skrevs när fascismens vindar blåste över Europa och även våra egna hemmamarker. Eyvind såg, förstod – och skrev. Att arrangera Eyvind2018 i dessa tider känns viktigare än någonsin.

 

Det nordliga rummet
Eyvind2018 arrangeras i Boden. Det är ingen slump. Här föddes och växte nobelpristagaren Eyvind Johnson upp. Det präglade honom i mötet med världen: hemma och borta, rötter och nyfikenhet. I arbetet med årets program har vi tagit fasta på begreppet ”det nordliga rummet” och tolkar det fritt, på så sätt att vi intresserar oss för verksamma författare i norr likväl som litterära teman som landar i vår nordliga nejd.

För att knyta an till det som genomsyrar Eyvind2018, är vi idag stolta över att kunna berätta att Bernt Hermele, Anna Jörgensdotter, Jenny Rogneby och Mia Öström är några av de författare som kommer till Eyvind2018.

FacebookTwitterEmailLinkedIn
www.eyvindnorrbotten.se