Ackreditering

Regler gällande ackreditering till Eyvind2017

Vi välkomnar pressen att besöka Eyvind2017. För att det ska fungera så bra som möjligt för alla parter så önskar vi att ni skickar ett mail till [email protected] med följande information

Önskas eller om ni redan bokat upp enskilda intervjuer med någon av författarna måste detta meddelas i förväg.

Ackrediteringen måste godkännas av Eyvind2017. Bekräftelse skickas till den mailadress som gjort ansökan.

www.eyvindnorrbotten.se